Algemene voorwaarden

1 Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn vanaf 01-02-2021 van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Rbijblijven als opdrachtnemer optreedt.
2. De deelnemer/opdrachtgever is de wederpartij van Rbijblijven die een product of dienst afneemt. 

2 Inschrijving
1. De overeenkomst c.q. inschrijving komt tot stand op het moment dat de deelnemer te kennen geeft via email, onze website deel te nemen aan een training of activiteit en aanvaardt dat Rbijblijven een bevestiging van inschrijving stuurt. De overeenkomst wordt definitief na het verlopen van de termijn gesteld onder betalingsvoorwaarden (4.1).
2. De deelnemer ontvangt van Rbijblijven via email een bevestiging met daarin de overeengekomen training of activiteit. Door deel te nemen aan een activiteit verklaard de deelnemer de algemene voorwaarden te hebben gelezen en ermee akkoord te gaan. 

3 Privacy
1. Door de deelnemer verstrekte informatie wordt vertrouwelijk behandeld.
De door de deelnemer ten behoeve van de training of activiteit verstrekte gegevens worden tot twee jaar na de training of activiteit door Rbijblijven bewaard. 

4 Betalingsvoorwaarden
1. De deelnemer van een training of activiteit ontvangt een digitale factuur.
De reservering is definitief na het overmaken van het gehele bedrag op de bankrekening van Rbijblijven. Dit dient uiterlijk 9 weken voor aanvang van de training of activiteit te gebeuren.

5 Annuleren
1. Bij voortijdig beëindigen van de training of activiteit  wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.
2. Binnen 4 weken voor aanvang wordt het volledige bedrag van de training of activiteit in rekening gebracht.
3. Tussen 4 en 8 weken voor aanvang wordt 60% van het volledige bedrag van de training of activiteit in rekening gebracht.
4. Bij 9 weken of langer voor aanvang wordt 20 % van het volledige bedrag van de training of activiteit in rekening gebracht.
5. Als de training of activiteit niet door kan gaan vanwege overheids restricties in verband met Corona wordt het gehele bedrag teruggeboekt.  

6. Afgelasten van een training of activiteit of bijeenkomst
1. Rbijblijven behoudt zich het recht voor wegens te weinig aanmeldingen of andere onvoorziene omstandigheden trainingen, activiteiten of bijeenkomsten te annuleren.
In deze gevallen vindt restitutie van het betaalde bedrag plaats.

7 Aansprakelijkheid
1. De deelname aan een trainingen of activiteiten van Rbijblijven is geheel voor eigen risico.
2. Bij twijfel over zijn/haar gezondheid wordt de deelnemer geadviseerd de huisarts te raadplegen.
3. Bij twijfel wordt de specifieke klacht altijd met de betreffende trainer gedeeld. De deelnemer blijft altijd zelf verantwoordelijk.
4. Rbijblijven verplicht zich de trainingen en activiteiten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
5. Rbijblijven aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige vorm van lichamelijk of persoonlijk letsel t.g.v. deelname van een van de activiteiten. 

8 Klachten
1. Binnen Rbijblijven wordt gewerkt op basis van deskundigheid, eerlijkheid, transparantie en vertrouwen. Indien een deelnemer, alle goede intenties ten spijt, een klacht heeft kan de deelnemer dit zowel mondeling als schriftelijk kenbaar maken aan Menno Smit van Rbijblijven. Bij voorkeur wordt samen gekeken wat er nodig is om de klacht samen op te lossen.

9 Copywright en rechten
Alle materialen en teksten die in het kader van een training of activiteit van Rbijblijven verstrekt worden of die te vinden zijn op de website van Rbijblijven, op sociale media, in blogs of nieuwsbrieven zijn het eigendom van Rbijblijven. Bij publicatie of citaat dient de naam van Rbijblijven te worden vermeld.