Mindfulness & Meditatie

Mindfulness

Tijdens onze activiteiten worden de principes van mindfulness uitgelegd en wordt er ingegaan op hoe je deze in het dagelijks leven kan toepassen om goed voor jezelf te zorgen en ruimte te geven aan de ander. Mindfulness is een bejegeningswijze en begint met mildheid, respect en waardigheid. In de eerste plaats in de omgang met jezelf. Met mildheid kijk je. Met open aandacht, zonder weg te kijken. Of het nu prettig of moeilijk is, je gaat het aan. Bij dat kijken blijf je aanwezig. Zodra je merkt dat je in automatische reflexen ben meegesleept, keer je terug met vriendelijkheid en mildheid. Bij onplezierige gedachten of gevoelens bestaat de neiging om deze af te keuren of te onderdrukken. Mindfulness leert je om een meer accepterende houding aan te nemen ten aanzien van gedachten, gevoelens en emoties. Je leert meer bewust stil te staan bij de ervaring in het hier en nu en het oordelen erover uit te stellen. Er kan ruimte ontstaan voor het maken van andere keuzes. Hierdoor kan je effectiever omgaan met stress, pijn, verdriet en alle andere dingen die het leven je ongevraagd voorschotelt.
Alles wat je ervaart, ervaar je met het lichaam en de geest. Het waarnemen van de wereld, de relatie met de ander, het werk, jouw liefdesleven. Het is de toestand van de geest die het leven opwindend of saai maakt. Het omvat het hoofd en hart. Je kunt je verhalen vertellen over jezelf, de ander en de wereld om je heen. Met mindfulness probeer je deze verhalen te herkennen en ga je zien dat jij het bent die deze verhalen maakt. Je stopt, je neemt de stand van zaken op.

-
een
bejegeningswijze
-

Meditatie

Een vast onderdeel van onze activiteiten is de meditatie. De meditatie begint met het zitten op een kussen, een krukje of een stoel. Je wordt begeleid in het aannemen van een juiste houding, zodat je jezelf kunt focussen op je lichaam, je adem en je geest. Je oefent om gedachten, gevoelens en lichamelijke sensaties toe te laten en de aandacht te verplaatsen naar de adem en het lichaam als geheel. Meditatie begint met mildheid, respect en waardigheid in het omgaan met jezelf en jouw lichaam. Er is niets wat verwacht of gedaan hoeft te worden. Als er al een doel van meditatie is dan is het precies om de geest zacht en handelbaar te maken. Zodat je de keus hebt om je te concentreren of juist om te ontspannen. In het dagelijks leven wordt het brein overladen met prikkels en wordt er veel van je gevraagd. Hierdoor kan je het gevoel krijgen dat je wordt geleefd. Gevoelens van stress, angst en somberheid kunnen het overnemen van fijne gevoelens, kalmte en plezier.
Meditatie kan een manier zijn om het dolgedraaide overlevingsmechanisme, dat stemmetje dat permanent tegen je praat, weer onder controle te krijgen. Bewust te kiezen om kalm te blijven en vat te krijgen op die eindeloze stroom aan gedachten in je hoofd. Op deze manier kan mediteren een oplossing bieden voor moderne problemen zoals stress en angst, mentale en emotionele problemen, concentratie- en slaapproblemen, chronische pijn of een gebrek aan algemeen welbevinden.

-
een kalme en heldere geest
-

Activiteiten

Mindfulness & Meditatie staan centraal in iedere activiteit bij ons. Benieuwd naar de aankomende activiteiten?